Interpelace: ministr vnitra milana chovanec ve věci sponzorských aktivit české pošty s.p.


23.říjen 2014

Vážený pane ministře,

věnuji se již dlouhou dobu otázce České pošty, státního podniku. Její přítomnosti a především její budoucnosti. V této souvislosti jsem opakovaně poukazoval na to, že mi nepřijde jako správné a hospodárné, pokud státní podnik, který naříká nad svou špatnou ekonomickou situací, který nutí své zaměstnance doslova k nedůstojnému podomnímu prodeji, který s odůvodněním na ekonomiku chce rušit pobočky v malých městech a obcích, zároveň vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu jakkoli bohulibých aktivit, například ligového fotbalu. Hovoříme zde přitom o milionech či desítkách milionů korun ročně, vynaložených dle mého neúčelně a nesprávně.

Není to tak dávno, kdy jsem pořádal v prostorách této sněmovny seminář pro starosty a další představitele místních samospráv. Na něm jsme řešili především další vývoj poboček v regionech. Dostali jsme se, mimo jiné, v rámci této diskuse také k otázce sponzoringu, respektive hospodárnosti vynakládání finančních prostředků společnosti.

Tehdejší Váš první náměstek Mgr. Jan Sixta se semináře účastnil a sliboval, že jednou z priorit současného ministerstva je redukovat všechny marketingové výdaje společnosti jen na ty, „které přímo souvisí s obchodní činností společnosti a které mají za cíl zlepšit její hospodářský výsledek, případně činnost a informovanost klientů“.

Snažil jsem se najít ve Výroční zprávě státního podniku Česká pošta za rok 2013, jaké výdaje jsou spojeny například s tím, že sponzoruje Fotbalovou asociaci České republiky, díky čemuž se zde například hraje o Pohár České pošty. Bohužel – krásná výroční zpráva o 104 stranách tuto zásadní informaci neobsahuje. Stejně tak v ní nelze najít další informace, které se týkají nakládání s finančními prostředky ve společnosti pro takzvané marketingové účely.

Jsem ale rád, že jsem se dozvěděl, že se v roce 2013 podařilo České poště šetřit. Dovolte mi odcitovat jak se k úspoře došlo především: „Pokles výnosů se podařilo vykompenzovat úsporami v nákladech. Provozní náklady klesly meziročně o 543 milionů korun na 19 549 milionů. Největší úspory bylo dosaženo v osobních nákladech včetně souvisejících rezerv, a to 355 mil. Kč. Hlavními důvody bylo snížení počtu zaměstnanců o 276 a snížení rezervy na nevybranou dovolenou.“ Jinak řečeno – zatímco byla zachována podpora fotbalu a jiným zbytným aktivitám, pošta propouštěla své zaměstnance.

Rád bych Vás proto touto cestou požádal o informaci, jak vysoká je finanční podpora státního podniku Česká pošta Fotbalové asociaci České republiky, a z jakého důvodu Česká pošta tuto podporu poskytuje. Jaké obchodní cíle tím sleduje, jak podpora profesionálního fotbalu odpovídá současným potřebám České pošty. Rád bych totiž věděl, zda by například tuto částku nebylo možné užít účelněji, například zachování zmíněných pracovních míst a tím také poboček pošty, nebo na navýšení platu stávajících zaměstnanců České pošty. Ono, jak se říká, spokojený zaměstnanec má vyšší efektivitu a lepší přístup ke své práci. Možná by potom takto vynaložené finanční prostředky mohly lépe posloužit dobré budoucnosti podniku jako takového a očekávání, která do něj my, lidé z menších měst a vesnic vkládáme.

Abyste mi rozuměl, vážený pane ministře, – nejde mi nyní o fotbal. Podpora sportu ze strany státu je velmi bohulibá. Měla by ale probíhat cíleně, koncepčně a především by měla být rozdělována prostřednictvím jasných dotačních titulů, nikoli nenápadně prostřednictvím státních společností, které na straně druhé šetří, propouštějí a ruší pobočky.

Vážený pane ministře, pokud již budete v ověřování toho, kolik Česká pošta, státní podnik, každý rok dává na fotbalový pohár, rád bych Vás při této příležitosti požádal také o informaci, kolik dává na jinou podobnou, takzvaně marketingovou podporu, a do čeho. Rád bych znal strukturu výdajů do marketingu České pošty a všechny subjekty, které některou z používaných forem v roce 2014 podpořila, nebo podpořit hodlá, a také jaké náklady do podobné podpory uvolnila v roce 2013.

Třeba se nám díky znalosti odpovědí na tyto otázky podaří najít cestu k dalším úsporám, které budou znamenat další šanci na rozvoj České pošty, jejích služeb a tedy také na zlepšení její konkurenceschopnosti na současném trhu.

Děkuji Vám! 

Zpět

 

Mgr.  Václav Horáček
e-mail: zc.zenats@kecaroh.valcav
web: www.vaclavhoracek.cz

Adresa kanceláře:
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
(mapa)

Adresa kanceláře v regionu:
Podhorská 377/20,
466 01  Jablonec nad Nisou
(mapa)

Úřední hodiny:
po telefonické či e-mailové domluvě

Asistentka:
Ivana Večeřová
e-mail: zc.manzes@23avorecev.anavi
telefon: 602 292 937

Zasílání novinek na e-mail

Budeme Vám zasílat odkazy na nové články na webu. Neunikne Vám žádná novinka!

Odhlášení lze provést z každého příchozího e-mailu.

Poslední fotografie

Web a IT infrastruktura: www.tfnet.cz
© 2013 Mgr. Václav Horáček - oficiální stránky poslance